#ProjecteUter
Aquest text que teniu entre les mans és el resultat de diferents trobades amb col·lectius, ginecòlogues, activistes i dones que han participat en la creació del pòster narratiu Úter. Aquest és una cartografia de diferents històries reals, contades del jo i cap al nosaltres, que intenta configurar tota la violència que produeix l’avortament i els marcs ideològics en els quals s’enquadra.

La temàtica del póster no és arbitrària sinó que respon a una necessitat de combat davant una nova llei en drets sexuals i reproductius que possiblement s’aprovarà a l’Estat espanyol, que impedirà que les dones decideixin sobre el seu propi cos i que perseguirà a les professionals que practiquin desobediència. Així, el context polític determina el caràcter d’urgència d’aquesta narració gràfica, la qual pretén generar consciència i debat sobre la defensa de l’autonomia sexual i reproductiva de les dones. No obstant, tot i que partim d’una situació geogràfica concreta, l’obra té una clara voluntat expansiva i viralitzadora ja que la situació d’opressió i la violència estructural cap a les dones no és exclussiva d’un sol Estat sinó que és extrapolable a qualsevol indret i context.

Entenem Úter com una eina més de reflexió i lluita feminista per combatre l’aliança entre el capitalisme i el patriarcat, els quals duen segles apropiant-se dels cossos de les dones i de les seves decisions. Aquest pòster representa les diferents experiències que ens han narrat i les pròpies. Recollim tota la transmissió oral de les imatges i bevem de tota la tradició muralística de Llatinoamèrica i, així, hem intentat configurar una visió holística (que no absoluta i/o inqüestionable) de l’avortament i de tots els agents, problemàtiques, vivències, violències i resistències a les quals ens enfrontam.

Per tant, aquesta aventura gràfica és el resultat d’una investigació personal que ha acabat esdevenint col·lectiva: hi ha històries geogràficament properes i d’altres més llunyanes; violències narrades des d’una postura mèdica i d’altres des d’una posició militant; de la resistència i les xarxes feministes fins a les pors i al control social que imposa el patriarcat.
AVORTAMENT
STORYTELLING
DIBUIX COL·LABORATIU
CREATIVE COMMONS
RESISTÈNCIES
TRANSMISSIÓ ORAL
XARXES DE SORORITAT
TRANSFEMINISMES
DRET A DECIDIR
POSTCOLONIALISME